බලපැම්වලින් මිදෙන්න විවිධ රටවල් සතුටු කරන්න පුළුවන්කමක් නෑ-ගෝඨා

බලපැම්වලින් මිදෙන්න විවිධ රටවල් සතුටු කරන්න පුළුවන්කමක් නෑ-ගෝඨා
මහින්ද රාජපක්ෂ රජයක් විසින් කිසිම දිනක රටේ ආර්ථිකමය වශයෙන් වැදගත් ස්ථාන අන්සතු නොකළ බවත් එහෙත් අද වන විට ආර්ථියමය වශයෙන් වැදගත් ස්ථාන විදේශිකයන්ට යටත්ව ඇති බවත් ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජනාධිපතිධුර අපේක්ෂක ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා පවසයි.Source – Adaderana